Altijd op de hoogte

BAM iPhone X

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen bij onze bouwprojecten.

Communiceren met stakeholders

Het projectteam van BAMbouwtDeZalmhaven verricht veel inspanning om de buurt en andere stakeholders zo veel mogelijk te betrekken bij de bouw van De Zalmhaven. Een open en heldere communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Betrokkenen tijdig informeren en luisteren naar feedback, kritiek en suggesties. Zo werken wij samen aan een zo prettig mogelijk verloop van het bouwproject voor alle betrokken partijen.

Helder, eerlijk en bijtijds communiceren en informeren is voor ons de kern van omgevingscommunicatie.

Ook tijdens het daadwerkelijke bouwen - dat nu eenmaal altijd enige overlast met zich meebrengt - proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de belangen van omwonenden. Vandaar dat we ook in deze fase veel aandacht besteden aan het tijdige verstrekken van informatie. 

Omgevingsapp BAMbouwtDeZalmhaven

Om de communicatie met de omgeving te vereenvoudigen introduceren wij de omgevingsapp voor de bouw van De Zalmhaven. 

In deze app, primair voor omwonenden en belangstellenden, is alle informatie over de werkzaamheden op dit project te vinden. 

Onder het kopje ACTUEEL plaatsen we bijvoorbeeld nieuwsfeiten en onder WERKZAAMHEDEN een wekelijkse update van de komende activiteiten. Ook is het mogelijk om, via bewustebouwers.nl, een vraag te stellen of een compliment uit te delen.

QR code

Bent u geïnteresseerd in de bouw van De Zalmhaven?

Scan de QR code en download de gratis omgevingsapp: ‘BAM bouwt De Zalmhaven’. U ontvangt het laatste nieuws en bent altijd op de hoogte van de bouwactiviteiten op De Zalmhaven.