Een goede buur - voor iedereen

Het bouwen van een dergelijk project heeft veel impact op de omgeving. Dit kan zijn geluid, trillingen, stof, licht, visuele hinder, verkeershinder etc. Wij zijn ons dat ook terdege van bewust en beschouwen ons dan ook als een gast in het gebied. Daarom treffen we voor alle mogelijke hinder maatregelen die de oorzaak zoveel mogelijk wegnemen, dan wel de consequenties zoveel mogelijk beperken.

Geluid en trillingen

  • Nadat de fundering gereed is zullen we het hijswerk doen met elektrisch torenkranen of elektrische hijskranen in de loods. Dit geeft minder overlast dan een diesel aangedreven mobiele kraan.
  • Geen radio’s toegestaan op de bouwplaats.
  • Heiwerk: in plaats van palen te slaan, dat vele trillingen en kabaal geeft, worden de funderingspalen geboord. Hiervoor hoort u alleen de generator van de boorstelling.
  • In principe voeren we geen bouwwerkzaamheden uit die overlast veroorzaken buiten de werktijd van 07.00 tot 19.00 uur. Mocht dit in bijzondere gevallen toch nodig zijn, dan stemmen we dat af met de gemeente Rotterdam en informeren we de omwonenden tijdig.

Stof

  • Tijdens de sloop van het huidige kantoorgebouw wordt het te slopen deel en het puin tijdens de sloopwerkzaamheden nat gesproeid om stofvorming te voorkomen.
  • Het bouwterrein wordt verhard middels betonplaten en niet met zand of puingranulaat. Bij hevige wind geeft dat veel minder verwaaiing van stof.
  • Mocht er toch stofvorming ontstaan, dan zullen we de bouwplaats opschonen middels bijvoorbeeld een zuigmachine die de bouwplaats bijna stofvrij maakt.

Licht

  • In de winterperiode zullen we middels bouwlampen de bouwplaats moeten bijlichten om veilig te kunnen werken. We zullen de lampen zo opstellen dat deze niet bij de omwonenden direct naar binnen schijnt. Ook zal de verlichting buiten de werktijden om uitgeschakeld zijn.

Visuele hinder

  • Door de bouwwerkzaamheden kunnen wij ons voorstellen dat een uitzicht vanaf de weg op een bouwplaats rommelig overkomt en zeker minder als een grasveld of parkje. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan de omheining van de bouwplaats, zodat u zich daar niet aan zult storen. Bovendien zorgt een goede omheining er ook voor dat er geen onbevoegden op de bouwplaats komen of dat kinderen er gaan spelen met alle risico’s van dien.