De Zalmhaven, een logistieke uitdaging

Om een dergelijk project als de Zalmhaven te kunnen realiseren moet er heel veel materieel en materiaal naar toe gebracht worden. Als dit niet goed georganiseerd wordt kan dit effect hebben op de verkeersdoorstroming rondom De Zalmhaven. Dit zal dan direct veel overlast veroorzaken voor de omgeving. We kunnen niet voorkomen dat er veel getransporteerd wordt, maar wel de gevolgen hiervan beperken door transportbewegingen goed te organiseren.

We gaan bouwen tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan. In principe blijven beide wegen gewoon bereikbaar en de parkeervakken langs de Houtlaan blijven ook intact, maar die langs de Gedempte Zalmhaven aan de kant van de bouwplaats (ca 9 stuks) zijn tijdens de bouw niet bruikbaar.

Hieronder staan een aantal maatregelen die we treffen om de verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken:

Al het inkomende vrachtverkeer krijgt een exacte tijd toegewezen wanneer ze mogen komen om gelost te worden. Op enige afstand van de bouwplaats wordt een opstelruimte aangewezen waar de wagens kunnen wachten totdat ze naar de bouwplaats kunnen komen. Dit voorkomt dat er een rij vrachtwagens direct voor de bouwplaats staat te wachten welke het verkeer hinderen en onnodige uitstoot en overlast veroorzaken.

Al het bouwplaatspersoneel parkeert in de door ons aangewezen parkeergarages direct langs de inkomende snelwegen en komt met het reguliere openbaar vervoer naar de bouwplaats toe. Ook dit voorkomt veel verkeersbewegingen rond de bouwplaats met de daarbij behorende overlast en vervuiling. Het aantal kleine transporten van en naar de bouw zullen we substantieel verminderen door het materiaal centraal buiten de bouwplaats te verzamelen en dan in één vrachtwagen naar de bouw te transporteren.

Op enkele momenten zullen we echter wel een deel van de wegen voor een korte periode moeten afsluiten in verband met bijvoorbeeld grote transporten. Hierover zullen we de betrokken omwonenden uiteraard tijdig informeren.

Al met al kunnen de huidige wegen in 99% van de gevallen gewoon door iedereen gebruikt worden en middels ons hiervoor genoemde aan- en afrijsysteem van de vrachtwagens en het elders parkeren van het bouwplaatspersoneel verwachten we dan ook geen verkeersopstoppingen rondom de bouwplaats.

Tevens zijn wij met deze bouwplaats aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers. Deze stichting heeft als doelstelling het imago van de bouwplaats te verbeteren.  Hiervoor heeft de stichting allerlei maatregelen opgesomd die de hinder van een bouwplaats op haar omgeving moeten beperken. Omdat wij dit ook belangrijk vinden hebben wij ons hieraan geconformeerd.

Verkeersveiligheid

Door de transporten en de aankomst en vertrek van het personeel goed te organiseren hinderen we het verkeer zo min mogelijk en daarmee wordt de verkeersveiligheid niet verminderd. Daar waar eventuele risico’s ontstaan zetten we een verkeersregelaar in die zorgt voor een veilige en snelle doorstroming. Dit is het geval bij het in- en uitrijden van de bouwplaats.

Verkeersoverlast