Veilige bouw

Voor BAM staat veiligheid hoog in het vaandel. "Bouw veilig of bouw niet" is ons motto. Daarom is BAM mede-ondertekenaar van de "governance code veiligheid in de bouw". Hiermee verplichten wij onszelf ons continu te verbeteren wanneer het gaat om het beheersen van veiligheid. En dat geldt voor iedereen op elk moment. Dit komt tot uiting in het ontwerp, tijdens de uitvoeringsfase, maar ook tijdens het gebruik van het gebouw.

Uiteraard werken we hierin nauw samen met onze partners: opdrachtgever, architect, adviseurs, leveranciers en onderaannemers. We motiveren betrokken medewerkers zich continu bewust te zijn van de veiligheidsrisico's. En daar waar nodig maatregelen te treffen om deze risico's te verkleinen. Daarnaast leiden we onze (bouwplaats)medewerkers op. Bespreken de veiligheidsrisico's uitgebreid met alle bouwplaatsmedewerkers - ook die van alle onderaannemers - om dit veiligheidsbewustzijn extra te vergroten. Met als doel onze bouwplaatsen daadwerkelijk een zo veilig mogelijke werkomgeving te laten zijn. Vanwege het grote maatschappelijk belang delen wij onze kennis en ervaring met de gehele sector, zodat de veiligheid binnen de gehele sector wordt verbeterd.

Veiligheid staat altijd op nr.1!

Het komt vóór planning of winst. Vóór alles wat je maar kunt bedenken. Na een dag hard werken willen we met z’n allen weer veilig naar huis. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Op de bouwplaats, onderweg én op kantoor. 

Eén wereldwijde veiligheidscampagne voor heel BAM

Met de slogan ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ lanceerde BAM dinsdag 26 juni 2018 één uniforme, wereldwijde veiligheidscampagne voor héél BAM. Een uniek moment in de BAM-geschiedenis!

Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid en wat betekent dit bij ons bedrijf

Veiligheid is onvoorwaardelijk. Het komt vóór planning of winst. Vóór alles wat je maar kunt bedenken. Na een dag hard werken allemaal weer gezond naar huis. De volgende dag gezond weer op en aan een nieuwe werkdag beginnen. Een veilige werkdag.

Veiligheid doen we samen. Daarvoor dragen we allemaal verantwoordelijkheid. Als medewerker van BAM, maar ook als partner, onderaannemer en leverancier. BAM geeft om iedereen die bij, voor en met ons werkt. Wij zorgen voor onszelf, voor elkaar en voor de samenleving als geheel. Op onze bouwlocaties, onderweg en op kantoor.

Dit doen we onder het motto ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’.

Om de veiligheidscultuur binnen BAM Bouw en Vastgoed Nederland extra kracht bij te zetten en te laten groeien werken wij aan vier verbeterlijnen:

  1. Versterken Veiligheidsbewustzijn / -gedrag;
  2. In elke fase van onze processen sturen op veiligheid;
  3. Organiseren van veiligheid in hele de keten (van opdrachtgever tot en met partners en onderaannemers);
  4. Optimaliseren interne organisatie rond veiligheid.

Vanuit onze BAM-waarden (proactief eigenaarschap, open samenwerking, voorspelbare prestatie en schaalbaar leren) geven we elke dag aandacht aan veiligheid, waardoor we samen:

  • geen compromissen sluiten op het gebied van veiligheid;
  • de veiligheidsregels en afspraken naleven;
  • gevaarlijke situaties zien aankomen, of snel herkennen;
  • oog hebben voor eigen gedrag en dat van collega’s en elkaar helpen.

Groeiende Veiligheid gaat ons helpen incidenten te voorkomen. Niet soms, maar structureel.  Zodat iedereen elke dag gezond weer thuiskomt!