Kwaliteit en duurzaamheid

Door de gekozen bouwmethodieken, vooraf vastgestelde toleranties en een strenge controle op de engineering, prefabricage en montage zijn wij in staat De Zalmhaven met een hoge kwaliteit op te leveren.

Tijdens het gehele engineeringsproces wordt uiteraard met het BIM (building information model)  gewerkt. Op deze manier bouw je het gehele project al een keer virtueel waardoor alle mogelijk knelpunten (zgn clashes) al naar boven komen en opgelost worden voordat we starten met het bouwen. Dit voorkomt ad hoc aanpassingen in het werk, vertragingen en hogere kosten en levert een haarscherp zicht op de bouw.

Er zijn een velerlei maatregelen getroffen in het teken van duurzaamheid. Zo wordt De Zalmhaven voorzien van zonnepanelen, een hoge isolatiewaarde, warmte terugwinsystemen en warmtepompen. Ook winnen de liften een deel van de gebruikte energie terug. Mede door deze en andere maatregelen zijn wij staat een hoge mate van duurzaamheid te bereiken.

De Zalmhaven bestaat uit vier bouwdelen

Ten eerste; het plintgebouw dat onder alle torens doorloopt. In het plintgebouw bevinden zich de entrees naar de diverse torens. Aan de Houtlaan en Gedempte Zalmhaven komen er appartementen en woningen over vier bouwlagen. In het midden tussen deze woningen komt de parkeergarage en daarboven een dakterras. De  constructie van bouwdeel bestaat voor de woningen uit in het werk gestorte betonwanden en prefab betonnen vloeren. De tussenliggende parkeergarage wordt grotendeels uit prefab betonnen elementen opgebouwd. Er komt geen kelder onder het gebouw. De gevel wordt opgebouwd uit prefab betonnen binnenspouwbladen en aluminium gevelbeplating. De kozijnen zijn ook opgebouwd uit aluminium kozijnen en driedubbel glas.

Het tweede en derde bouwdeel zijn twee identieke torens van 70 m1 hoog, De Zalmhaven II & III, die vanaf de 4e verdiepingen appartementen herbergen. Deze torens bouwen we middels het tunnelgietbouwsysteem met een aantal direct aangestorte balkons en een aantal later aan te storten balkons. De kopgevels worden gesloten met een prefab betonnen binnenspouwblad. Alle gevels worden hier ook afgewerkt met isolatie, aluminium beplating en kozijnen met driedubbel glas.

Ten slotte het vierde bouwdeel; de hoogste toren van de Benelux, De Zalmhaven I. Deze toren wordt 215 meter hoog! Hierin komen ook hoofdzakelijk appartementen. Ook hier komen aluminium kozijnen in de gevel. De gevel wordt afgewerkt met een natuursteenbeplating. De Zalmhaven I wordt constructief volledig in prefab beton uitgevoerd. Het hijsen van de elementen gaat middels een zogenaamde hijsloods.

Op deze manier kunnen we de elementen veilig hijsen en ook bij slechte weersomstandigheden doorwerken. Op de bovenste verdieping worden de elementen in de loods gemonteerd, dus onder goede omstandigheden. Hierdoor kunnen we het tempo hoog houden en de kwaliteit waarborgen.