12 oktober 2018

Funderingspalen niet heien maar 'draaien'

In Rotterdam is BAM Bouw en Techniek deze maand begonnen met het aanbrengen van de  funderingspalen voor De Zalmhaven. Om overlast door heien te voorkomen, worden de funderingspalen in de grond ‘gedraaid’. Trillings- en geluidsarm.

Vanwege geluidsoverlast en trillingen is het slaan van palen op steeds meer binnenstedelijke locaties niet gewenst. Ook stank en vervuiling door de dieseltanks van de hei-installaties spelen daarbij een rol.

“Trillingen en geluidsoverlast willen we in deze bebouwde omgeving zoveel mogelijk beperken. Waar mogelijk zetten we in op innovatieve technieken en ondervangen we mogelijke risico’s.”   -Bernd Schönherr, projectdirecteur BAM Bouw en Techniek

Met de keuze voor een zogenaamde Fundex® paal, welke toegepast wordt voor high rise toren, werken we trillingsarm. Zodoende is er geen gevaar voor schade aan belendende percelen tijdens het vervaardigen van de paal.

Het boren van de funderingspalen is feitelijk trillingsvrij en nagenoeg geruisloos.

RTV Rijnmond | Gepubliceerd op 12 december 2018

Ook wordt aanzienlijk minder geluid geproduceerd, zoals bij het traditioneel heien of trillen van geprefabriceerde betonnen funderingspalen. Door toepassing van de Fundex® paal wordt het “enige” geluid veroorzaakt door de motor van de boorinstelling. De nieuwe boorinstelling is uitgerust met een dieselmotor met AdBlue toevoeging, een innovatief middel dat de NOx-uitstoot helpt te beperken. De groutmenginstallatie werkt volledig elektrisch en heeft geen CO2 uitstoot.

Daarnaast heeft de gekozen funderingstechniek ook logistieke voordelen. Bij de geboorde Fundex® paal is geen grondafvoer nodig omdat de grond zijdelings zal worden weggedrukt. Hierdoor is het aantal transporthandelingen van en naar de bouwplaats sterk gereduceerd. Gezien de afmetingen van de buizen, worden deze middels speciaal transport naar de bouwlocatie gebracht. Om overlast te beperken worden deze pas vanaf 07.00 uur gelost op locatie.

De grootste voordelen in één oogopslag voor de omgeving 

  • Trillingsarm
  • Geen grondafvoer 
  • Laag geluidsniveau t.o.v. traditioneel heiwerk

Een gevolg van deze toepassing is wel dat de werkzaamheden aan één funderingspaal moeten worden afgerond.  Indien het laatste segment op diepte geboord wordt kan het proces niet stopgezet worden om de volgende dag de paal af te maken.